Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  OZVĚNY

zpátky na seznam článků
Válka v Evropě: část I – Cui bono?

Válka v Evropě: část I – Cui bono?

Jirka D.3.8.2011
K aktuálním událostem v Norsku se na svém webu vyjádřil i Varg Vikernes - tento článek je mým neumětelským překladem jeho prohlášení k činu Anderse Behringa Breivika. Svůj názor ponechávám stranou,článek není adorací osoby autora ani jeho názorů, pouze kladu fakta na stůl. Přebírejte, jak umíte.

Válka v Evropě: část I – Cui bono?

 

Hodně se diskutuje, že pan Breivik byl ve skutečnosti příslušníkem Mossadu, aby potrestal Norsko, které miluje Palestinu a vládne ve jménu Marxe. Především ale umožnil sjednocení desinformovaných pravicových extremistů pod falešnou vlajkou. To, co udělal, byla operace „falešná vlajka“.

 

Jeho manifest je rozsáhlý, nějakých 1500 stránek a je hodně důkladný v obou bodech – v tom, co říká a v tom, co udělal. Je zde ale několik věcí, které mi nedávají smysl. Jak může probírat všechny problémy, které byly v naší historii způsobené různými židy a nyní selhat tím, že se ve svém manifestu zmíní pouze zjednodušeně o jednom z nich? Útočí na symptomy choroby, kterou dnešní Evropa trpí, ale nikoliv na její příčiny.

 

Pan Breivik je rovněž Svobodný zednář a to už nedává smysl vůbec. Svobodné zednářství je mezinárodní židovství ve své nejhorší podobě; i oni se přičiňují o rozložení všech národů na Zemi a vytvoření celosvětového hebrejského chrámu, zotročení nás všech pod nadvládou židů a jejich nohsledů, Svobodných zednářů. Toto vysvětluje, proč se alespoň slovem nezmínil o tvůrcích rozličných náboženství a ideologií, které mezi sebou nyní bojují.

 

Je rovněž křesťan. Teď s vědomím něčeho nesmyslného, ale proč to nedává smysl? Židé stvořili křesťanství jako náboženství pro lidi bez židovského vyznání, aby je následovali, aby uvěřili v jejich hebrejského „boha“, aby se nezkrotní pohané Evropy stali sluhy a silným nástrojem židů. Jestli židé rovněž vytvořili islám, nebo jestli jen viděli příležitost, která se naskytla, když byl vytvořen, není známo. Ale víme, že židé vždy podporovali konflikt mezi těmito dvěma náboženstvími a ve skutečnosti tak činí dodnes. Když se křesťané rozmohli a posílili, podporovali židé muslimy, aby křesťany oslabili. Když se muslimové rozmohli a posílili, podporovali židé křesťanství, aby oslabilo muslimy. Vždy podporovali obě strany, když byly obě příliš silné a vždycky tak činili tajně. Křesťané pak zabíjeli muslimy a vice versa (naopak – pozn. aut.), zatímco se židé spokojeně smáli v pozadí majíc zisk ze všeho.

 

Pan Breivik se buď chytil přímo do jejich pasti, jak se stalo mnoha křesťanům v minulosti a stále se jim děje, nebo vědomě pracuje pro ně, stejně jako tak vědomě činilo mnoho křesťanů v minulosti i dnes. Křesťané a muslimové, dámy a pánové, jsou jenom vojáci židů, jen náboje do děl v jejich misi za zotročení nás všech pod jejich nadvládou.

 

To, co pan Breivik řekl, je ve velké míře pravda, ale on neřekl všechno; neřekl nám, že příčinou těchto všech problémů jsou židé a že byly vytvořeny právě jimi s úmyslem nás zranit. Všechno co musíme udělat, aby byl pro nás tento projev násilí příznivý, je ozřejmit jej pro kohokoliv. Židé vytvořili marxismus, feminismus, křesťanství (tady musím říct, že Ježíš a v neposlední řadě i Paulus / Saul bylo oba židé?), tak zvanou psychologii, bankovnictví (půjčování peněz“), hnutí hippie a další ideologie a hnutí, které jsou cíleně namířená na zničení a rozklad všech národů Evropy. Za každým a všemi z nich najdeš žida (a někdy Svobodného zednáře)!

 

Jak jste toto mohl nevidět, pane Breiviku!

 

Pracujete pro židy, pane Breiviku, abyste spojil všechny evropské pravicové extremisty pod jednou falešnou vlajkou? Jste si jistý, že se ohnisko židovského nepřátelství Evropy přesunulo někam jinam? A nebo možná dokonce nevíte, že jste byl zneužit zločinnými židy?

 

Takže teď nejen křesťané zabíjejí muslimy a vice versa. Předpokládám, že pravicoví extremisté se rovněž domnívají, že mají zabíjet levicové extremisty? To je plán? Přičinil jste se pro to, aby se pravicoví extremisté stali bojovou silou židů?

 

Kdo z toho má prospěch? Izrael! Židé! Naše agrese nebude namířená proti nim, i když by měla být. Místo toho budeme bojovat jeden proti druhému, zatímco oni se pohybují v zákulisí, mimo světla reflektorů a profitují z našeho utrpení a v tajnosti utahují řetězy otroctví kolem našich boků a kotníků.

 

A, jen tak mimochodem, praví nacionalista nezabíjí děti svého vlastního národa, ani když se jím někdo jako AUF (mládežnická organizace přidružená k norské dělnické straně založená r. 1927 – pozn. aut.) snaží vymýt mozek. Oni nebyli (zatím) marxističtí extremisté, byli to jen děti.

 

Varg Vikernes

Bergen, 24. července 2011  DISKUZE K ČLÁNKU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky