Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  RECENZE

zpátky na seznam recenzí
Gutalax - Shit Happens

GutalaxShit Happens

Bhut21.8.2015
Zdroj: mp3 (320 kbps) //promo od agentury Against Magazine
Posloucháno na: Sony CMT-NEZ3
VERDIKT: Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Gutalax užívat pečlivě, aby vám co nejvíce prospěl. Výsledek bude mít jistě šťastného konce, přičemž si rádi povíte Shit Happens. Aneb recenze formou příbalového letáku.

1. CO JE GUTALAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pikosulfát sodný, léčivá látka přípravku Gutalax, patří mezi laxativa (látky s projímavým účinkem). Gutalax je místně působící laxativum, které způsobuje stimulaci peristaltiky (vlnovitý pohyb stěn) tlustého střeva a změkčení stolice. A taky jedna supr goregrindová banda s Křemže, která letos vydává druhou řadovku Shit Happens.


Gutalax se používá:
• u pacientů trpících zácpou
• při stavech, kdy je vyžadována podpora vyprazdňování
• když nevíte co by a prostě to musí všechno ven


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GUTALAX UŽÍVAT

 

Neužívejte Gutalax:
• jestli vám vadí jakákoliv vazba na téma vylučování, byť se jedná o humorně podanou prezentaci
• jste-li náchylní k zavržení tupa-tupa gore muziky v přehrávači
• nespatřujete zábavu v obyčejné přímočaré hudbě, která servíruje vše bez příkras a narovinu


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gutalax je zapotřebí:
• jestliže potřebujete užívat album denně nebo po delší dobu, kontaktujte svého lékaře, aby vyšetřil příčinu. Dlouhodobé nadměrné užívání může vést k poruchám.


Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku Gutalax. Dostupná data naznačují, že se jedná o stavy spojené s namáhavým tlačením při vyprazdňování stolice. Děti nesmí užívat laxativa bez porady s lékařem. Ale všichni víme, že Kinder Grinder je budoucnost této odnože.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Pokud se rozhodnete Gutalax verzi Shit Happens kombinovat s jakoukoli jinou látkou, ať už půjde o podobně laděné spolky, zajisté se nedostaví potřebný účinek. Přípravek Shit Happens je jedinečný svojí originalitou a funguje v kombinaci pouze se starším provedením Shit Beast.


Důležité informace o některých složkách přípravku Gutalax:
Jeden disk přípravku Shit Happens obsahuje 16 písní, což představuje délku 29.50 minut v maximální doporučené denní dávce k léčbě dospělých a dětí od 10 let. Pokud vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých grindů nebo gorů, vyhledejte před zahájením užívání přípravku Gutalax svého lékaře.


3. JAK SE GUTALAX UŽÍVÁ


Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
• dospělí a děti nad 10 let: 1 až 3 poslechy
• děti 4 až 10 let: 1/2 až 1 poslech


Gutalax je zpravidla podáván večer před spaním, vyprázdnění nastává následující den ráno. Účinek obvykle nastává 6 až 12 hodin po podání. Gutalax lze pravidelně, při každodenním podávání, užívat po dobu maximálně sta let, a to jak po konzultaci, tak i bez konzultace lékaře.


Jestliže jste užil(a) více tobolek Gutalax, než jste měl(a):
Užívání vysokých dávek může způsobit chronický průjem. Účinky předávkování lze minimalizovat vyvoláním zvracení nebo výplachem žaludku. Rovněž poslechem něčeho zcela odlišného. Následně je zpravidla třeba doplnit tekutiny. Je však možné, že vliv bude mít spíš ozdravný charakter, přičemž je třeba znát zdravou míru a pocit blaženosti hlídat na uzdě. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Gastrointestinální poruchy:
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objeví průjem, často (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů) se mohou vyskytnout křeče a bolest v břiše, břišní (střevní) obtíže. Méně často (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů) se může vyskytnout nevolnost a zvracení.


Poruchy imunitního systému:
Není znám žádný vliv, prakticky však Gutalax imunitu posiluje.


Poruchy nervového systému:
Příčetnost je jediné, co by se dokázalo vymanit z běžných limitů. V ojedinělých případech se dostaví šílený smích a neskrývaná radost z obyčejných až všedních věcí. Byly zaznamenány případy propadnutí tance Sv. Víta. Znáte-li Gutalax pouze v koncertní podobě, tak určitě tuto podobu neočekávejte v individuálním balení. Efekt totiž není tolik silný v domácí sterilitě a neživém provedení. Je dokázáno, že účinky soukromého užívání nejsou tak výrazné a působivé, co dávky pod podiem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK GUTALAX UCHOVÁVAT

 

Přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání. Nemusíte se tak bát uchovávání mimo dosah dětí. Dokonce ani datum trvanlivosti není podstatné, zde jde vyloženě jen o chuť.


6. DALŠÍ INFORMACE


Co Gutalax obsahuje:
• léčivou látkou je tupa tupa gore'n'roll 5 mg v 1 skladbě
• pomocnými látkami jsou grindcore, výstřižky z filmů napříč žánry, kde všude se objevilo něco, co je do určité míry zajímavé, vtipné a stojí za to to vměstnat mezi skladby
• pokud jste se setkali už s výtvorem předchozím, čili Shit Beast, lze prakticky totéž očekávat i v aktuální verzi Shit Happens

 

Jak Gutalax vypadá a co obsahuje toto balení:
• bílý, kulatý plochý disk, standardní booklet, krabička
• velikost balení: jewel case


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21. 8. 2015

________________________________________

 

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách http://bandzone.cz/gutalax.


Autor hodnotí:

Čtenáři hodnotí:

Tvoje hodnocení:


  DISKUZE K RECENZI

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky