Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Naxatras

NaxatrasProces analogového nahrávání krásným zážitkem od svého začátku až do úplného konce

Jirka D.8.11.2015
Rockové překvapení letošní sezóny se jmenuje Naxatras a pochází z Řecka. Na debutním albu se mísí vlivy The Doors, psychedelické hudby konce 60. a 70. let, ale i dávno zapomenutý přístup ke zvuku. S basákem Johnem Vagenasem jsme všechno proletěli sice stručně, ale nezapomněli jsme snad na nic.

// ČESKÁ VERZE (English version below)

 

Ahoj, na úplný úvod rozhovoru bych Tě požádal o pár základních informací o Naxatras. Tedy kdo, s kým, odkdy, proč?

 

Ahoj! Naxatras je John Delias na kytaru, John Vagenas na basu a zpěv a Kostas Harizanis na bicí. Dohromady jako kapela fungujeme tři roky. A proč .... no protože rádi hrajeme muziku!

 

Z mého pohledu je Řecko známější víc metalovou než rockovou hudbou, alespoň se mi teď vybaví víc jmen tvrdší scény v čele asi se Septicflesh. Jaká je situace podle Tebe? Mohl bys doporučit něco zajímavého z rockových žánrů?

 

Během posledních několika let se na řecké scéně objevila řada nových a výborných kapel, především v žánru stoner / psychedelického rocku. Za všechny budu jmenovat hlavně 1000 Mods, Craang, přičemž ten seznam se aktuálně stále rozšiřuje. Například Universe 217 je jedna z nejzajímavějších kapel z Řecka.

 

Nicméně důvod dnešního rozhovoru je jednoznačný - vaše debutní deska. A začnu tím nejhlavnějším, tedy kompletně analogovým nahráváním. Proč to?

 

Samozřejmě je to především otázka zvuku. Analogový zvuk je mnohem živější a hřejivější než zvuk naprosté většiny současných digitálních nahrávek. A hlavně je proces analogového nahrávání krásným zážitkem od svého začátku až do úplného konce.

 

Naxatras band

 

Analogové a živé nahrávání dnes až na výjimky vymizelo, jednak díky podstatně jednodušší digitální formě, pak kvůli ceně a samozřejmě i proto, že u analogu znamená každá chyba další nový pokus. Jak jste se s tím vším vypořádali vy?

 

Podle nás by každá kapela měla být schopná zahrát svoje skladby živě a při nahrávání je to prostě stejné. A to je problém řešitelný pouze častým zkoušením a samozřejmě živým hraním. 

 

Je pro vás zvuk analogu a Studerů něčím výjimečný? Poznáte analog od digitálu při běžném domácím poslechu? Případně co je pro Tebe při poslechu důležité?

 

V naprosté většině případů jde analogový zvuk poznat snadno. Naše oblíbená muzika je z velké části nahrána právě analogově, na vybavení z 60. a 70. let. Nicméně už i tehdy vznikaly digitální a velmi povedené nahrávky, je to jen otázka stylu hudby. Hodně rádi bychom všechno poslouchali a měli ve sbírkách, ale je to bohužel hodně drahý sport a nemůžete to dělat úplně naplno.

 

Na vaší nahrávce je rovněž úžasné minimální užití komprese a limiterů, zcela proti duchu doby a nahrávek zničených díky Loudnes War. Byl i tohle váš záměr? Nemít nahrávku tak hlasitou, ale zato krásně znějící?

 

Ve fázi masteringu naší desky jsme stanuli před jasnou otázkou: hlasitost nebo kvalitu? Vybrali jsme si kvalitu, protože každý si přece může sám zvýšit volume na svém přehrávači!

 

Určitě se taky nabízí otázka, proč jste analog nedotáhli do úplného konce vydáním nahrávky na analogovém nosiči - kazetě nebo vinylu?

 

Bylo to hlavně díky mnoha obtížím s produkcí gramodesky, kterou jsme si přáli udělat jako 2LP a samozřejmě zachovat plně analogový proces. Nakonec jsme se rozhodli ji vydat vlastním nákladem, částečně ve spolupráci s Magnetic Fidelity Studio a s producentem nahrávky jménem Jesus. Venku zatím ještě není, ale pravděpodobně vyjde teď někdy v zimě. A taky jsme udělali velmi limitovanou edici kazet, a to v pěti barevných provedeních, které budou k dispozici velmi brzo.

 

Máš dojem jako já, že v návratu vinylů na scénu se pozapomnělo na zvuk a že řada dnešních gramodesek hraje velmi mizerně jen proto, že si někdo nedal práci se zvukem?

 

To je ten naprosto hlavní důvod pro to, proč jsme se rozhodli si všechno udělat sami. Je mnohem lepší nevydělat tolik, ale mít z hlediska zvuku lepší desku. U nás to bylo DIY od začátku do konce.

 

Vrátím se ještě k vaší nahrávce a zeptám se na inspirace. Hrajete psychedelický rock a pokud bych měl říct jedno jméno, volím The Doors.

 

The Doors je vliv naprosto samozřejmě, ale stejně tak třeba Jimi Hendrix, Pink Floyd, Hawking a hromada dalších kapel!

 

Naxatras band

 

Jak souvisí s obsahem titulní malba a grafika alba vůbec? Osobně to na mě působí spíš trochu šamansky, indiánsky a pod takovým obalem bych čekal víc nějakou etnickou muziku.

 

To je pravda. Ale když se na tu hudbu podíváš podrobněji, půjdeš do hloubky, najdeš v ní hodně indiánských a východních podtónů a barev, a vedle to samozřejmě i vlivy západní.

 

Desku jste si vydali samonákladem ve formě digitální edice na Bandcampu a pak na kompaktu, pokud jsem dohledal správně, tak v edici 100 ks. Proč tak málo? Zkoušeli jste oslovit nějakého vydavatele?

 

Celkový náklad kompaktů byl nakonec 300 ks, ale vypadá to, že už velmi brzo budou všechny pryč. S nějakými vydavateli jsme možnou spolupráci zvažovali, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že pro nás bude nejlepší stát na vlastních nohách.

 

Jaký je aktuální plán Naxatras? Vydali jste první desku, takže budete čekat na reakce a pak se uvidí? Máte v plánu nějaké turné nebo jiné propagační aktivity?

 

Už tuto zimu se chystáme do studia, kde začneme nahrávat naše druhé album a pravděpodobně příští léto bychom se mohli vydat na nějaké turné.

 

To je pro dnešek vše. Děkuju za rozhovor a zdravím do Řecka!

 

Díky moc za podporu a ahoj!

 


 

 

// ENGLISH VERSION

 

Hi, I’d like to ask you about some basic information about Naxatras at the beginning of an interview. So who, with whom, since when and why?

 

Hello! Naxatras are John Delias on guitar, John Vagenas on bass and vocals and Kostas Harizanis on drums. We have been a band for 3 years now. Why ... well because we like playing music!

 

From my point of view, Greece is known more with metal than rock music, at least I know more names from harder scene, headed by Septicflesh. What is the situation according to you? Could you recommended some interesting bands from rock genres?

 

Greece for a few years now has developed a great stoner/psych scene. Bands like 1000 Mods, Craang and the list is getting bigger by the time. Universe 217 is one of the most interesting bands from Greece.

 

However, the main reason of today’s interview is straightforward - your debut album. And I start with the most important thing, a completely analog recording. Why that?

 

It’s a matter of sound actually. Analog sound is a lot more vivid and warm than most recent digital recordings. The analog process is beautiful from start to finish.

 

At this time analog and live recording disappeared only with some exceptions, partly thanks to the much simpler digital way, then because of its price and, of course, because every mistake in analog recording means another new attempt. How have you solved these problems?

 

A band should be able to play their songs live as well as when recording. This is an issue that can be worked through a lot of rehearsals and live playing.

 

Means the sound of analog and Studers something special for you? Do you recognize an analog sound compared to a digital one during normal home listening? Alternatively what is important to you during listening music?

 

The analog sound can be easily recognized most of the times. Our favorite music is mostly recorded analog, stuff from the 60’s and 70’s. There have been however very beautiful digital recordings too, it’s just a matter of the style of music. We’d like to listen everything from a pick-up, but that’s an expensive sport and you can’t do it all the time.

 

There is also amazing minimal use of compression and limiters on your records, totally against to the “zeitgeist” and other records destroyed due to Loudness War. It was your intention? Not having a record so loud, but with beautiful sound?

 

On the mastering stage of the albums we came across this question: loudness or quality? We chose quality because one can just turn up the volume!

 

Naxatras band

 

There is certainly another one question there - why haven’t you released your album on an analog medium - cassette or vinyl? 

 

There were a lot of difficulties with the production of the vinyl due to our wish to make it a double-LP as well as an analog procedure. Finally we decided to release this ourselves together with Magnetic Fidelity Studio and Jesus (the album’s producer). It will probably be released this winter. We also have made a very limited edition of cassettes in 5 different colors that will be available very soon.

 

Do you feel as I do, that many people have forgotten the sound during come back of vinyls and that many today’s vinyl records play very bad because of somebody didn’t work with sound?

 

That’s the main reason we decided to do it ourselves. It’s better to have less profit but a better product in terms of audio quality. DIY from start to finish!

 

I’ll go back to your current album and ask about your inspiration. You’re playing something like psychedelic rock and if I had to say one name, I choose The Doors.

 

The Doors are an influence of course, as well as Jimi Hendrix, Pink Floyd, Hawkwind and so many other bands!

 

How does the main painting and artwork at all relate with the music? Personally, it affects me a little bit shamanistic, Indian and I would expect some more ethnic / world music under painting like this.

 

That’s true. However if you look into the music there’s a lot of Indian and eastern undertones and scales, alongside of course with western influences.

 

You’ve released your album as self-release; as a digital edition via Bandcamp and then on a compact disc, if I traced correctly in an edition of 100 pieces. Why so few? And did you try to reach any label?

 

The total number of CDs we made is 300 hundred but they are going to be sold out sometime soon. We discussed with labels but for the time being we decided that it’s better for us to stand on our own feet.

 

What is the current Naxatras plan? You’ve released the first album, so you’re waiting for a feedback and then we will see? Do you plan any tour or other promotional activities?

 

This winter we’ll enter the studio for our second album and probably we will tour for summer 2016.

 

And that’s all for today. Thank you for an interview and greetings to Greece!

 

Thanks a lot for the support. Cheers!

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky