Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Sasha Puzan & ProtoU

Sasha Puzan & ProtoUKlíčem je spojení hluboké atmosféry a vlastní fantazie

Victimer20.2.2020
Poslech a vnímání alba Anomalies od ProtoU, to byl ten hlavní motiv k činu oslovit Sashu Puzan a dovědět se víc o její práci. Tento rozhovor je krátkým náhledem do jejího uměleckého světa a měl by fungovat víc jako seznámení, než podrobná zpověď. Dozvíme se, že Sasha je vedle ProtoU aktivní v řadě dalších projektů a zapálení ji rozhodně neopouští. Vítejte v její říši.

// ČESKÁ VERZE (ENGLISH VERSION BELLOW)

 


Ahoj Sasho, co bylo prvním krokem k založení ProtoU?


Potkala jsem Olega, Dronny Darka a všechno kolem něj mne inspirovalo a pořád inspiruje. Takže jsem k dělání ambientní muziky přišla skutečně po hlubokém ponoření do jeho hudby a do světa Cryo Chamber celkově. V zásadě, když děláš ambient, vytvoříš si celý svět nebo vesmír. Není to úžasné? Tak se zrodil projekt ProtoU.


Cryo Chamber je velmi speciální hudební label, jeho práce mě fascinuje. Jaké bylo tvé první setkání se Simonem a celou ekipou Cryo Chamber?


Poslali jsme tam první společné album s Drony Darkem „Earth Songs“ a Simon udělal ten nejlepší možný způsob, jak představit naši hudbu! Jsem jím, jeho hudbou, obětavostí a celkovou estetikou Cryo Chamber naprosto fascinována.


Jsi v kontaktu i s dalšími lidmi z Cryo Chamber? Ať už na přátelské bázi, nebo skrz hudbu a byznys?


S některými jo. Zejména s kým jsem spolupracovala, nebo hodlám spolupracovat. Je to o tom zůstat blízkými přáteli, protože žijeme tak daleko od sebe. Konec konců, je tady internet... I když bych samozřejmě ráda potkala gang v reálném životě a obrovský společný koncert Cryo Chamber by byl něčím neuvěřitelným a srdcervoucím.


Na konci ledna vyšel titul Shadows of Forgotten Legends jako kooperace projektů Onasander, Alphaxone a ProtoU.


Byla jsem dlouholetým fanouškem obou těchto umělců. Chtěla jsem udělat něco společného a tématická spolupráce vypadala jako perfektní volba. Přišli jsme na téma, vyměnili si náčrtky a pak se to všechno spojilo. Spolupráce s profesionály je vždy výsadou a velkou ctí. Tolik se učíš! Přijdeš na to, jak funguje jejich kreativita, a pak ji spojíš s tím co máš sám. Je to vždycky zajímavé.


Pojďme k Anomalies, poslednímu albu ProtoU. Kolik času zabralo jeho nahrávání?


Anomalies byl projektem, ke kterému jsem se co chvíli vracela. Použila jsem některá schémata, která jsem dříve načrtla, některá jsou nová a některá jsou improvizace s Dronny Darkem, která končila vytvořením skvělých motivů, jež se použily například pro skladbu Electric Grounds. Všechna moje alba jsou taková. Jsou to části a kousky minulosti i současnosti. A já věřím, že to tak i zůstane.

 

https://www.echoes-zine.cz/files/editor/Victimer/protoU%20%C4%8Dl%C3%A1nek.jpg


Co bylo hlavním motivem k jeho vzniku a co můžeme hluboko uvnitř něj najít? Je to hlavně panika a hororová atmosféra, co nám chceš předložit?


Jedná se o pokračování mého debutového alba Lost Here. Zasněná krajina abstraktních snů, křehkých vzpomínek a proroctví. Hororové, panické nebo temné emoce rozhodně nebyly to, co jsem zde chtěla sledovat. Jediná věc, kterou jsem hledala, bylo vytvoření hluboké filmové atmosféry. Jakmile v ní jste, záleží jen na vaší fantazii, co budete svými zvuky malovat. Myslím, že je to klíč k tomu komponovat tento druh muziky. Občas ráda svými alby vytvářím příběhy. Ale jak mi říká moje zkušenost - nakonec je to všechno na posluchači.


Mé osobní pocity z Anomalies jsou na bázi atmosférických a velmi temných, až depresivních stránek zvukového příběhu. Některé kusy jsou opravdu těžké. Pokud ale vynechám pocity, zajímáš se například o vědecká témata, mytologii či skutečné příběhy?


Jo, mám ráda ty správné tématické nahrávky. Ale ne pokaždé, i když je z hlediska vnímání snadnější mít téma jednodušší. Někdy to chce jen chladný poslech jednoduchých akordů utopených v nekonečném zvukovém efektu a jindy zase hledáš mimozemský život ve vesmíru pomocí alb jako Abduction. Vše záleží na náladě.


V jakých dalších projektech jsi momentálně aktivní? Vím o Hivetribe, ale existují i další?


Mám toho hodně... Mojí nejaktivnější hudební tvorbou je nyní Robocat, což je můj dj / sound projekt s vokálem. Je to odvážný vogue-pop, hlasitý. Další mé práce můžes najít na mém soundcloudu! Mimojiné můj dub techno projekt Untitledcloud, který byl už několikrát vydán u Tehnofonika, Koloah Records nebo Encased Records. Hivetribe, což je náš společný projekt s Olegem, je psychedelická stránka mého já a naplňuje mě světlem :) Mám ještě několik dalších hudebních projektů a každý z nich jsem zveřejnila na svém instagramu.


Jaké bylo vůbec tvé první setkání s elektronickou hudbou? Dáváš přednost osmdesátkám, novoromantismu nebo zakladatelům industrial music?


Mé první setkání s elektronikou byl vinyl se soundtrackem k filmu Zodiac. Absolutně mě to ohromilo. Jde mi ale hlavně o hudbu, takže obojí - novoromantismus i industriální hudba jsou pro mě dost skvělé.


Co tvoje dětství a tvůj vztah k hudbě? Vedli tě rodiče k poslechu a studiu hudby? Dočetl jsem se, že jsi studovala zpěv a hraní na housle...


Máš absolutní pravdu. Má rodina mě povzbuzovala k tomu zkusit studovat hudbu. Všichni hudbu milují a jsou tímto druhem umění fascinováni. Umím hrát na housle, na piano a zpívat!


Co živá prezentace a sekvence tvé muziky, bereš to jako předání energie a pocitů mezi dvěma stranami?

Určitě! Přesně to odráží mé vnitřní paralelní světy. Nikdy se nedržím jen jednoho stylu v jednom konkrétním tracku.


Jaká bude tvá další práce? Jaký projekt je nyní na řadě?


Máme toho k vydání hodně. Nejspíš to bude d&b single a EP pro Hivetribe. Uvidíme. Jsem teď hodně dobře namotivovaná k tvorbě dub techna. Poslední nahrávka zněla docela dobře a já mám připraveno spoustu nového materiálu. Taky něco speciálního z říše ambientu. Krásné spolupráce, které určitě vzruší hodně fans alba Earth Songs. Buďte připraveni.

 ENGLISH VERSION //

 


Hi Sasha, what was the first step to start ProtoU?


I met Oleh, Dronny Darko, and everything about him inspired, and inspires me still. So I really came to making ambient after deep immersion into his music and overall Cryo Chamber world. Basically when you make ambient you create whole world or a universe. Isn’t it amazing? That’s how protoU was born.

Cryo chamber group is a very special minority music label, I am fascinated by it. What was the first meeting with Simon and this group of music?


We sent our first album with Dronny Darko “Earth Songs” and Simon made the best way possible to present our music! I’m absolutely fascinated by Simon Heath, his music and dedication and the Cryo aesthetic.

Are you in contact with another people from cryo chamber projects? Whether friendly or on business line?


With some yeah. Especially with whom I collaborated, intend to collaborate. It’s to stay close friends since we live so far apart and it’s the internet after all. Although I would love to meet the gang in real life. I giant Cryo Chamber gig would be something incredible and hear worming to witness.


At the end of January title Shadows of Forgotten Legends like a cooperation with Onasander and Alphaxone will be released. Can you tell us more about this album?


I was a long time fan of both of those artists. I wanted to make something together and a themed collaboration seemed like a perfect choice. We figured out a theme, exchanged sketches and then it all just came together. It’s always a privilege and a huge honour to work with professionals. You learns so much! You figure out how their creativity works and then blend it up with what you have. It’s always interesting.

How much time it took to record Anomalies album?


Anomalies was a project I used to keep coming back to for a while. Some projects I used to sketch a long time ago, some are new, some are jams with Dronny Darko that ended up in creating cool textures that where used for Electric Grounds for example. All my albums are like this. They are parts and pieces of past and present. I believe it will remain like that for me.


How was your principal motive to compose Anomalies? And what can we find in the deepest dive in it? Is it mainly panic and horror atmosphere, which do you want to show us?


As I stated in the description - it’s a continuation of my debut album Lost Here. A dreamy landscape of abstract dreams, fragile memories and prophesies. Horror, panic or dark emotions where definitely not something I intended to follow here. The only thing I was going for is to create a cinematic deep atmosphere. Once you’re there - it’s only up to your imagination what you paint with the sounds. I think it’s the key to composing this kind of music. I like creating a story with my albums sometimes. But as my experience tell me - it’s all up to the listener in the end.

 

https://www.echoes-zine.cz/files/editor/Victimer/protoU%20%C4%8Dl%C3%A1nek2.jpg


I have my personal feelings from Anomalies on the base of encounter the atmospheric and very dark and depressive sides of the sound story. Some pieces are very heavy for mind. If I leave out the feelings, are you interested in science themes, mythological things and true stories for example?


Yeah, I like a proper themed release. Not always although it’s easies in terms of perception to have a theme. Some days you just want to chill listening to simple chords drown in endless reverb. Others you search for alien life in outer space with albums like Abduction. It all depends on the mood.


What another music projects are you active nowadays in? I know about Hivetribe... Is anything else published?


I have so much... My most active music work now is Robocat which is my dj/sound producer/singer project. It is bold, vogue-pop and loud. You can find my works on the soundcloud! Also my dub techno alias Untitledcloud which was already few times released at Tehnofonika, Koloah Records, and Encased Records. Our collaboration with Oleh - Hivetribe is a psychedelic side of me and it fills me with light :) Have some more music projects and I post of every each one of them on my insta.

And what was the first meeting with electronic music, which interprets do you prefer? Do you like 80´s, novoromatism or founders of industrial music?


My first meeting with electronics was vinyl with Zodiac’s album. It amazed me absolutely. I’m all about the music so both - novoromantism and industrial are great enough for me

What about your childhood and your relationship to music? Did your parents lead you to listen to and study the music?… Because I read, you´ve studied singing and playing violin earlier, am I right?


You’re absolutely right. My family encouraged me to try studying music. They all love music and are fascinated by this kind of art. I can play violin, piano and sing!

What about live sequences of your music, is it special meeting with transmitting the energy and feelings between two sides for you?


Absolutely! That reflects good my multiverse inside. I never stick to one style even in one particular track.

What will be your next music work, what project is it turn now for following days?


We have a lot of music coming up. Probably a d&b single release and an EP for Hivetribe. We’ll see. I’m very motivated by dub techno right now as well. The latest release came out pretty good and I have a lot of new material cooking. Something special in the ambient realms too. A nice collaborations that will surely excite a lot of fans of the Earth Songs release. Stay tuned ;)  DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky