Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Ben Sharp

Ben Sharp...jednou jsem tu desku vydal a tím přestala být pouze mou záležitostí...

Jirka D.8.12.2012
Ben Sharp, známý jako CLOUDKICKER, vydal svou první desku v roce 2008 a od té doby neúnavně pracuje a vydává další a další nahrávky většího i malého rozsahu. Především ale roste jako hudebník i jako zvukový inženýr-amatér, protože jeho posun od debutu „The Discovery“ k aktuální „Fade“ je skok po všech stránkách. Nelze se rovněž nezmínit o posunu na poli sběratelském, protože i původní vydávání nahrávek pouze digitální formou, doznalo překotného vývoje, který se nezalekl ani klasické kazety.

Zdravím Tě, Bene! Jak se Ti daří? V nedávné době u vás ve Státech proběhla volba prezidenta a svou pozici obhájil Barack Obama. Můžu se zeptat, koho jsi volil Ty?

 

No, volil jsem někoho, kdo vůbec neměl šanci, že by mohl být zvolen.

 

Velkou vlnu solidarity ve světě vyvolala živelná pohroma, která postihla New York. Mohl bys nějak přiblížit, jak tuto událost vnímají Američané?

 

Vážně? Nějak jsem tomu vůbec nevěnoval pozornost. V místě, kde bydlím já, bylo jedinou seběhnuvší se událostí to, že tu bylo pěkně větrno a dalšího rána tu na zemi ležel sníh. Nějaké části New Jersey a New Yourku to zasáhlo asi hodně a byly dost poničeny, ale zdá se mi, že pro většinu lidí jde všechno dál ve vyjetých kolejích.

 

Nicméně hlavním tématem dnešního rozhovoru je především Tvoje poslední nahrávka Fade, která vyšla v polovině letošního roku. Kromě digitální verze jsou k dispozici i fyzické nosiče (CD, vinyl, kazeta), ale to nebývalo v minulosti pravidlem. Proč jsi mnohdy volil pouze cestu digitálního prodeje?

 

Předtím, než jsem vydal album „Beacon“, jsem vlastně všechno vydával jen digitálně, protože mi to takhle dostačovalo. Ale v té době na mě dost lidí začalo naléhat, ať svou hudbu vydám alespoň na CD, nebo dokonce na vinylu. Rozhodl jsem se jim vyhovět a odezva byla tak kladná, že od té doby už to nedělám jinak.

 

Je tu nějaká šance, že bys vydával svoje starší nahrávky i na nějakém fyzickém nosiči? Přece jen stále existuje řada sběratelů a fanoušků, kteří by si Tvou desku rádi koupili...

 

Je mi jasné, že by zájem byl a fanoušci se mě na to často ptají, ale faktem zůstává, že teď to prostě nejde. Všechna moje starší práce je na starém počítači, ten stěží funguje a já s těmi originálními soubory nemůžu dělat všechno to, co bych rád.

 

Jinak je všeobecně známým faktem, že Tvůj projekt Cloudkicker je čistě Tvoje záležitost, pokud vím, žádné hosty ani spoluhráče jsi nikdy nepotřeboval. Představuje pro Tebe tenhle způsob hraní a skládání absolutní svobodu? Nikdy jsi nepřemýšlel o nějakém spoluhráči, koncertní šňůře, regulérní kapele a tak?

 

Tuhle svobodu, dělat si cokoliv jsem schopen a co bych rád, si naprosto užívám. Samozřejmě jsem přemýšlel, co bych musel udělat, abych dal dohromady kapelu a v téhle chvíli to není něco, na co bych měl čas.

 

Velkou pochvalu si podle mě zaslouží zvuk bicích, protože když je srovnám s první deskou „The Discovery“, kde ten automat zněl dost plasticky, tak na aktuálním albu už mám problém rozeznat, jestli se jedná o program nebo skutečného bubeníka. Mohl bys přiblížit, jakým způsobem přistupuješ k práci s bicími a třeba i jaký software používáš?

 

Používám Seperior Drummer. To, že bicí programuju, není žádné tajemství, ale ve vytváření bicích partů jsem udělal velké pokroky a zvuk je podstatně více realistický. A samozřejmě jsem se naučil lépe pracovat při mixu. U „Fade“ tomu bylo tak, že jsem si nahrál svého známého, který hrál nějaké bicí pasáže z desky a tu nahrávku jsem použil jako referenční zvuk pro následné programování v počítači.

 

Někde jsem se dočetl informaci, že kromě skládání a nahrávání si sám děláš i mix a mastering a že jsi vlastně autorem své desky od A do Z. Spolupracuješ vůbec s někým? Aspoň na grafice obalu?

 

Všechno, co má něco do činění s hudbou, si dělám úplně sám. V několika posledních letech jsem se dal dohromady s „Three Bears Design in Ohio“ kvůli práci na grafice. Jejich práce je samozřejmě podstatně lepší, než jaké bych byl schopen já.

 

Když už jsem zmínil ten mastering, rovnou uvedu, že deska „Fade“ je z tohoto pohledu to nejlepší, co jsi zatím udělal. Jde o desku s vynikající zvukovou dynamikou a za to Ti patří dík. Jak jsi dospěl k rozhodnutí nechat zvuk v takové dynamice? Protože Tvoje začátky takové rozhodně nebyly a ten vývoj od roku 2008 je zcela zřetelný...

 

No, začal jsem vlastně dělat věci přesně tak, jak je dělali všichni okolo – tedy natlačení všeho tak nahoru, jak to jen šlo. Někdy v průběhu času jsem se naučil něco o dynamice a že hudba dříve nebývala vždy taková, jaká je dnes; asi už jsi slyšel o „Loudness war“, že? Osobně se mi nejvíc líbí dynamika nahrávek z poloviny 90. let, které mi znějí nejvíc přirozeně. No a zkusil jsem dosáhnout toho samého na mých nahrávkách. Díky za kompliment! 

 

Představují pro Tebe jako posluchače překomprimované desky s ořezaným zvukem problém?

 

Je to asi tak, že i ty mají své opodstatnění. Myslím, že některé kapely mohou používat takový zvuk jako efekt a je to úplně v pohodě. Ale ano, některé nahrávky, které poslouchám, jsou jako zvuková stěna a je z nich prostě cítit, že to bylo zbytečné.

 

Občas mám dojem, že kapely nebo zvukoví inženýři mají strach vydat dynamickou nahrávku, protože ta je oproti ostatním tišší a nezní tak efektně. Snad se bojí, že ztratí konkurenční výhodu. Měl bys nějakou radu pro svoje kolegy, kteří se nemůžou odhodlat udělat ten první krok?

 

Suck it up! (bez překladu – pozn. aut.)

 

Na závěr se vrátím ještě k „Fade“. Měl jsi nějaký cíl, jak by měla deska působit na posluchače? Vyvolávat v něm nějaké emoce, nebo spíš ho nechat odpočnout při poslechu instrumentální a poměrně dost melodické hudby?

 

Toto bych rád nechal na každém individuálně. Fade pro mne něco znamená, ale pro dalšího může znamenat něco úplně jiného a nechci říkat, že to je „špatně“ nebo „blbě“, protože jednou jsem tu desku prostě vydal a tím přestala být pouze mou záležitostí.

 

A když bych to obrátil – co pro znamená skládání pro Tebe? Co bylo vlastně prvním impulsem k tomu, abys začal fungovat jako Cloudkicker a tvořit muziku?

 

K tomu by řekl asi to, že první impulz, ze kterého se později stal Cloudkicker, se udál v době, kdy mi bylo 15 nebo 16. Nahrával jsem dost stupidní jedno- nebo dvouminutové skladby založené jen na kytarových linkách. Sklon jsem k tomu měl samozřejmě vždycky, ale skutečně nedokážu říct proč.

 

Bene, díky za čas a hlavně za výbornou desku „Fade“. Zdravím Tě do Států a pokud bys rád ještě něco dodal, máš možnost

 

Díky Ti moc!

 

 

...:: ENGLISH VERSION ::...

 

Hi Ben! How do you do? In USA was presidential election in recent times and the president position has kept Barack Obama. Can I ask you who did you elect?

 

Someone that didn’t have a chance of being elected.

 

Natural disaster in New York caused a huge wave of solidarity in the world. Can you say a few worlds how perceive this event the American people?

 

Did it? I guess I haven’t really been paying attention. Where I live the only thing that happened was that it got pretty windy and there was snow on the ground the next morning. Yeah there were parts of New Jersey and New York that got pretty obliterated but to me it just seems like business as usual for most people here.

 

However, the main topic of today’s interview is your last record „Fade“, which was released in the middle of this year. There is also available physical format (CD, vinyl) in addition to digital version, but it wasn’t the rule in the past. Why did you so often chose only digital sales?

 

Before I put out “Beacons” I only did digital releases because I wasn’t charging anything. But in those times people were pretty consistently asking me to put out at least CDs if not vinyl, so I decided to oblige them and the response was so good that I’ve been doing it ever since.

 

Is there any chance to release your previous records physically? (I mean CD or vinyl.) I think, that there is a lot of collectors and fans, which would like to buy your album...

 

I know that they would and I get asked that somewhat frequently but the fact is that I simply can’t right now. All that old stuff is on an old computer that barely works and I can’t get at the original files to do anything with them.

 

Otherwise, it is generally known fact that you project Cloudkicker is purely Your issue and – as I know – you didn’t need any guests and teammate. Presents this way of playing and composing absolutely freedom for you? Did you ever think about teammates, concert tour, just a regular band etc.?

 

I absolutely enjoy the freedom of being able to do whatever I would like to do. I have thought about what it would take to get a band together but right now it’s just not something I have the extra time for.

 

The sound of drums on “Fade” deserves a big compliment in my opinion, because when I compare this sound with record The Discovery (the sound of drums was very plastically), now I have a problem to recognize, whether it is program of a real drummer. Could you say how to work in dealing with drums, even what software do you use?

 

I use Superior Drummer. There’s really no secret to what I do, but I’ve gotten a lot better at creating drum parts that sound more realistic as well as mixing those parts better. With Fade I actually recorded my friend playing some of the drum parts and then used those recordings as a reference when I programmed them into the computer.

 

I read somwhere, that you are doing also mix and mastering in addition to composing and recording and that you are actually author of your records from A to Z. Do you cooperate with anybody? At least with graphic designer?

 

I do everything that has to do with the music. In the past couple years I have teamed up with Three Bears Design in Ohio for design stuff. They do a way better job than I ever could.

 

When I mentioned the mastering, I have to say that “Fade” is the best you’ve ever did from this point. It is record with high dynamic of sound and I say THANK YOU! How did you come to decision to keep the sound in such dynamic level? Your beginnings wasn’t so great and the progress since 2008 is very clear...

 

Well I started out doing the same thing that everyone else was doing--pushing everything as far up as it would go. Somewhere along the way I learned about dynamics and how things weren’t always the way they are now, maybe you’ve heard of the “loudness war”? I personally prefer the dynamics of recordings from the mid 90s, to me it sounds more natural. So I started trying to achieve that in my own recordings. Thanks for the compliments.

 

Are the records with very compressed and clipped sound problem for you - as a listener?

 

You know, they have their place. I think some bands might use that sound for effect and that’s totally fine. But yeah, some recordings you listen to and it’s like a brick wall of sound and you just feel like it was totally unnecessary.

 

Sometimes I have an impression that the bands and sound engineers are afraid to make dynamic record, because it is quieter and doesn’t sound so impressive. Perhaps they are afraid of losing competitive advantage. Should you have any advice for his colleagues, who cannot make the first step?

 

Suck it up!

 

I will return to “Fade” in conclusion of interview. Did you have any goal, how should the record act on listeners? Is it about any emotions or keeping them rest by listening instrumental and quite a lot melodic music?  

 

I like to leave it up to the individual. Fade means something to me but it might mean something else entirely to someone else and I don’t want to say that’s “bad” or “wrong” because once I put it out there it stops really being my thing.

 

And when I turned it – what mean composing for you? What was actually the first impulse to get started as Cloudkicker and create music?

 

I’d say the first impulse that would eventually become Cloudkicker probably happened when I was 15 or 16. I used to record stupid one or two minute tracks and just pile on layers of guitars. I’ve always naturally been inclined to do that and I can’t really say exactly why.

 

Thank you for your time, Ben, and especially for excellent album “Fade”. Best regards to the U.S. and if you would like to say something, now you have a chance.

 

Thank you very much!

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

resuah / 15.12.12 0:10odpovědět

Aaaaa, Jiří, super bomba, přečtu.

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky